نکات مهم در کفسابی و سنگسابی

نکات مهم در کفسابی و سنگسابی
اول: توجه داشته باشید. که برخی کفساب ها به دلیل ارزان بودن و راحتی کار از مواد شیمیایی – نمک – و اسید استفاده می کنند که به تدریج باعث خورده شدن و مات شدن وتخریب سنگ میشود.

دوم:یکی از ترفند هایی که ساختمان ساز های با تجربه و حرفه ایی انجام میدهند خریدن سنگی براق نشده است .که قیمتی کمتر از نوع براق شده دارد .چرا که هم قیمت سنگهای ساب نخورده (براق نشده)خیلی پایین تر از ساب خورده است. و ثانیا نوع ساب خورده هم در طی اجرای ساختمان سازی دوباره مصالح روی آن ریخته میشود .و دوباره سنگ حالت مات به خود میگیرد .پس با خرید سنگهای ساب نخورده و کفسابی آن بعد از پایان ساخت ساختمان میتوان هزینه را کاهش داد.

سوم :دستگاهای مخصوص کفسابی در ۲نوع برق سه فاز و تک فاز موجود است. که نوع تک فاز کوچکتر و کفسابی زمانبرتری دارد. پس اگر میتوانید برق سه فاز تهیه نمایید ساختمانهای که دارای آسانسورنند برق سه فاز هم دارنند.

چهارم:و مهمترین نکته ایی که باید توجه منید این است .که خودتان نظارت داشته باشید برخی افراد سودجو و بی تجربه که اغلب با قیمت پایین کار میکنند. موجب وارد کردن صدمات جانب به خود و مالی به شما خواهند شد.

   بهینه سازی وبسایت توسط   Instagram : ali.ghatrani